pomiarowy

pomiarowy
• rodman

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • pomiarowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} związany z dokonywaniem pomiaru; służący do mierzenia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przyrządy, urządzenia pomiarowe. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • pomiarowy — «dotyczący pomiaru, służący do pomiarów» Narzędzia, przyrządy pomiarowe. Prace pomiarowe …   Słownik języka polskiego

 • bomba — ż IV, CMs. bombabie; lm D. bomb 1. «pocisk z mechanizmem zapłonowym napełniony materiałem wybuchowym lub ładunkiem specjalnym» Bomba głębinowa. Bomba lotnicza. Bomba atomowa, termojądrowa. Bomba wodorowa. Bomba bakteriologiczna. Bomba burząca,… …   Słownik języka polskiego

 • cyrkiel — m I, D. cyrkielkla; lm M. cyrkielkle, D. cyrkielkli 1. «przyrząd kreślarski i pomiarowy składający się z dwu nóżek połączonych przegubowo, służący do kreślenia kół, mierzenia odcinków itp.» Kreślić, wymierzać cyrklem. Cyrkla, wagi i miary do… …   Słownik języka polskiego

 • dymomierz — m II, D. a; lm M. e, D. y ( ów) techn. «przyrząd pomiarowy do określania zawartości sadzy w gazach spalinowych silnika» …   Słownik języka polskiego

 • iskiernik — m III, D. a, N. iskiernikkiem; lm M. i techn. «przyrząd mający dwie oddzielone dielektrykiem elektrody, między którymi przeskakuje iskra, gdy różnica potencjałów osiągnie określoną wartość» ∆ Iskiernik ochronny «iskiernik chroniący urządzenie… …   Słownik języka polskiego

 • licznik — m III, D. a, N. licznikkiem; lm M. i 1. «przyrząd pomiarowy wskazujący wartość mierzonej wielkości jako wynik jej sumowania lub całkowania w pewnych odcinkach czasu» Licznik cyfrowy, wskazówkowy. Licznik gazowy, telefoniczny. Licznik kilometrów,… …   Słownik języka polskiego

 • liniał — m IV, D. u, Ms. liniałale; lm M. y «przyrząd w kształcie listwy do wykreślania, mierzenia prostych linii; linia» Liniał drewniany, metalowy. Liniał z podziałką centymetrową. ∆ techn. Liniał pomiarowy «przyrząd pomocniczy w postaci stalowego lub… …   Słownik języka polskiego

 • minimetr — m IV, D. u, Ms. minimetrtrze; lm M. y techn. «przyrząd pomiarowy, czujnik mechaniczny z przekładnią dźwigową, umożliwiający pomiary długości z dokładnością do 1 mikrona, służący do kontroli sprawdzianów, narzędzi obróbkowych i in.» …   Słownik języka polskiego

 • poprawka — ż III, CMs. poprawkawce; lm D. poprawkawek 1. «drobne poprawienie jakiejś rzeczy, usunięcie niewielkiego braku; wprowadzenie uzasadnionej innowacji w jakimś zakresie; modyfikacja, zmiana» Oddać suknię, płaszcz do poprawki. Dokonać drobnych… …   Słownik języka polskiego

 • projektor — m IV, D. a, Ms. projektororze; lm M. y «przyrząd optyczny do rzucania na ekran znacznie powiększonych obrazów; aparat projekcyjny» Projektor filmowy. Wyświetlać przezrocza za pomocą projektora. ∆ Projektor pomiarowy «przyrząd optyczny do pomiaru… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”